fbpx

Produktionsgaranti under hela återbetalningstiden | installera solceller

produktionsgaranti på solpaneler

Nu lanserar vi vår fantastiska produktionsgaranti som innebär att vi garanterar dig att din anläggning kommer producera minst 90% av din uppskattade produktion – under hela återbetalningstiden!

När du tar in en offert för en solcellsanläggning får du oftast en uppskattad produktion som ska ge en indikation vad du kan förvänta dig.

Som kund är det lätt hänt att börja fundera vad den siffran baseras på och hur leverantören har räknat. I slutändan så har den siffran ingen betydelse ändå eftersom det inte finns någon som helst juridisk skyldighet från leverantören att den stämmer. Nu vänder vi på trenden och garanterar dig trygghet med din investering!

Hur fungerar den?

Garantin fungerar så att vi räknar ut din uppskattade produktion med formeln nedanför. Vi kommer garantera dig minst 90% av produktionen som vi uppskattar under hela din återbetalningstid.

Eftersom priset för kWh varierar i Sverige så använder vi SCBs statistik för att få ett genomsnitt.

Om du har skugga på taket kommer vi göra en fullständig simulering för att se vad effekttappet blir på grund av skuggan.

I regel så ska små skorstenar och ventilationspipor inte göra någon större skillnad på produktionen, dock vill vi gärna att ni meddelar oss om det ändå, så vi har möjlighet att ta ett beslut om en simulering behövs eller ej.

I fallet att du skulle producera mindre än 90% av det vi uppskattar så kompenserar vi uteblivna kWh tills vi uppnår 90% av den uppskattade produktionen. Priset du får per kWh kommer vara ett genomsnitt från SCB senaste året.

Hur räknar vi ut uppskattad produktion?

Formeln som används för att räkna ut din uppskattade produktion är följande:
P = K * G * V * Y * E

  • P = Uppskattad Produktion
  • K = Antal kW
  • G = Globalstrålning
  • V = Verkningsgrad Växelriktare
  • Y = Vinkel mot syd & Taklutning
  • E = Effektförluster

Steg 1: Globalstrålning

Beroende på vart i landet du bor någonstans så har du en beräknad produktion av kWh/kvm.

I tabellen nedanför hittar du värden från SMHI som vi räknar på, dessa kallas för globalstrålning. I kolumnen “Minimum” är alltså det lägsta rapporterade antalet soltimmar på ett år i den regionen, och “Maximum” är det högsta rapporterade antalet på ett år. I vår beräkning utgår vi ifrån vad medelvärdet har varit från 1983 – 2015, det är den tidsperioden SMHI har data på.

Steg 2: Verkningsgrad Växelriktare

Växelriktaren har en verkningsgrad som berättar hur stor del av den inkommande likströmmen från solpanelerna den lyckas omvandla till växelström som du kan använda i ditt hushåll.

Vi använder oss av ett genomsnitt från våra vanligaste växelriktare när vi gör beräkningen. Våra vanligaste växelriktare och de som vi har räknat på är SolarEdge, Fronius, och Huawei.

Snittet på dessa växelriktares verkningsgrad är: 97 %

 

Steg 3: Vinkel mot syd & Taklutning

I figuren till höger visas solinstrålningen i procent av globalstrålningen. Du får alltså ut en faktor hur effektiv din anläggning kommer vara i hänsyn till dess vinkel mot söder och taklutning.

Har du t.ex ett tak direkt mot syd med en taklutning på 25-55 grader har du en faktor på 1,12. Alltså får ditt tak ca 12% mer solinstrålning jämfört med en helt horisontell lutning.

Steg 4: Effektförluster

Effektförlust för dina solpaneler, samt växelriktare är ca 0,5% varje år.

Om du som kund har skuggat tak pga skorsten, träd, flaggstänger etc. så kommer en fullständig simulering göras i samband med signering av offert för att få ut exakt påverkan av just dina förutsättningar.

Vi räknar även med en effektförlust på ca 3% i kablage och transport av el från solpaneler till växelriktare.

illustrationer-syntes_solel_fnl_solcellernas-orientering-och-lutning

Exempel på beräkningen

Anders har ett tak utan skugga i direkt sydlig riktning med en taklutning på 30 grader. Han ska installera en anläggning om 10 kW. Taket befinner sig i regionen Småland och han ska använda sig av en av vår vanliga växelriktare, Huawei.

Det betyder att Anders globalstrålning är 943, verkningsgraden på växelriktaren är 97%, faktorn för vinkel mot syd & taklutning är 1,12 och effektförlusten är 3,0% från år 1, och ökar sedan med 0,5% för varje år.

Uppskattad produktion = 10 * 943 * 0,97 * 1,12 * 0,97

Uppskattad produktion = 9 937 kWh år 1, och sedan en effektförlust på 0,5% varje år.

Du som kund har rapporteringsansvar till oss om din produktion skulle understiga 90%. I det fallet kontaktar du oss och skickar en årsrapport från statistiken du kan få ut från din växelriktare. Vi granskar sen detta och gör en återbetalning efter utfallet.

Vi räknar med en fördelning på 60/40 i antalet kWh du konsumerar av produktionen och antalet kWh som du får i överskott och säljer ut till elnätet. Summan som vi har räknat på för vad du skulle få för varje såld kWh är följande:

  • Spotpris från Nordpool (Snitt på senaste året)
  • 60 öre skattereduktion

Om du exempelvis har en förlust på 1000 kWh betyder det att du skulle ha konsumerat 600 kWh av dessa, och sålt 400 kWh.

Det du får tillbaka är då 600 * (Snittpris för köpt kWh från SCB) adderat med 400 * (Spotpris + 60 öre).

Notera även att om du skulle ändra din skuggfrekvens så gäller inte denna garanti. Detta kan vara om du t.ex väljer att sätta upp en flaggstång som genererar skugga på taket, om du planterar ett träd, bygger en utbyggnad eller liknande som bidrar till skugga på taket.

Det gäller även naturkatastrofer, t.ex skogsbränder och liknande som kan påverka solens instrålning till ditt tak. Du kan läsa mer om speciella fall under allmänna villkor i din offert.

Installera Solceller

Har ni planer på att installera solceller? Vi på Brael.se säljer, projekterar och installerar solpaneler och solcellssystem från Gävle och söderut i landet.

Kontakta oss för vidare information om solcellsinstallation.