fbpx

Vanliga frågor om solceller & din anläggning

Kontaktuppgifter till support för våra produkter hittar du längst ner. 
Frågor om solceller eller frågor som du inte hittar? Kontakta oss här

Solceller - Lönsamt och långsiktigt

Det beror på ens förutsättningar man har. T.ex takstorlek, taklutning, vinkel mot syd och geografisk position.

Men våra kunder sparar i snitt runt 10 000 kr - 16 000 kr / år. Du brukar kunna åtminstone halvera din elräkning med hjälp av solceller, och i vissa fall så kan du ta få bort hela elräkningen.

Återbetalningstiden brukar ligga runt 8-11 år beroende på ens förutsättningar.

Det sälj automatiskt ut på elnätet när du har valt vilken elleverantör du vill sälja ditt överskott till. Alla olika elleverantör betalar olika mycket för den elen du säljer till dem.

Vi har ett samarbete med Telge Energi som ersätter dig väldigt generöst för ditt överskott. Kontakta gärna din personliga säljare för att få hjälp med valet av elleverantör.

Sen utöver ersättningen från din elleverantör får du även 60 öre / kWh från staten som skattereduktion. Denna summa får du på din skatteåterbäring och det rapporteras automatiskt in i din årsdeklaration. Så varje år när du får din deklaration så kommer det redan stå hur många kWh du har sålt det året och din ersättning för detta.

Historiskt sett så har elpriset stigit med ca 2-4% varje år, beroende på hur långt tillbaka du tittar. Men en sak som är klar är att elpriset oavkortat stiger.

Det betyder även att din solcellsanläggning blir mer lönsam för varje år som går. Producerar din anläggning 15 000 kWh första året där elpriset är 1,00 kr / kWh så har du sparat 15 000 kr.

Om du sen 10 år senare producerar 14 000 kWh med din anläggning och elpriset har ökat till 1,50 kr / kWh så har du sparat 21 000 kr det året.

Det här är såklart enkelt räknat och vi har inte tagit i beaktning hur mycket du säljer i överskott varje år, men vi hoppas ni förstår poängen med att din solcellsanläggning kommer bli mer lönsam för varje år som går eftersom elpriserna stiger.

Den mest optimala instrålningen är 45 grader mot syd. Det ger i regel flest soltimmar under ett helt år. Däremot så är ett öst/väst läge inte nödvändigtvis sämre än ett tak i sydlig riktning.

På ett tak som har öst/väst läge så kan du sätta paneler på bägge sidorna av taket, vilket betyder att du får produktion tidigt på morgonen och sent på kvällen, vilket oftast är då man förbrukar som mest el också. Med ett tak i sydlig riktning så kommer du i stort sett få hela din produktion mitt på dagen.

Så oavsett om man har platt tak, sydligt lutande tak, eller öst/väst läge så kommer solceller vara lönsamt. Det enda man ska hålla sig borta ifrån är nordliga riktningar. Nord, nordväst och nordost har inte så bra instrålning.

Räkna med att din solcellsanläggning kommer vara aktiv och ha en fin produktion i 30-35 år. Du har alltid en effektgaranti som garanterar att panelerna ska producera minst 85% efter 25 år.

Man räknar att solcellsanläggningen tappar ca 0,5% av sin totala produktion varje år. Så producerar du 10 000 kWh första året så förväntas du producera 9 950 kWh andra året. Detta för att solpanelerna tappar lite effekt för varje år dem är aktiva.

Man brukar räkna med att byta ut växelriktaren efter ca 15-20 år, eftersom den fungerar ungefär som en motor så har den också ett tapp i verkningsgrad varje år. Och efter 15-20 år så har den tappat tillräckligt mycket av sin verkningsgrad för att det ska vara lönsamt att byta ut den för dem kommande 15-20 åren som anläggningen kommer producera. En växelriktare kostar i dagens läge runt 20 000 kr inkl moms.

Installation av solceller i praktiken

Elbolag och elnätsbolag KAN vara samma företag, men är det inte nödvändigtvis. För att få el hemma behöver man ha både ett elnätsavtal för överföringen av el och ett elavtal för elen man förbrukar.

När projektledare tilldelat installationen till installatören skickar de in en så kallad föranmälan till ditt nätbolag. Efter signerat avtal tar vi kontakt med dig för att få in dessa uppgifter och det är bra om vi kan få in de uppgifterna så fort som möjligt för att minska handläggningstiden från signerat avtal till att ett installationsmedgivande har mottagits. Här nedan ser du vad det är för frågor som vi kommer att behöva få in från dig för att ha en komplett föranmälan.

Frågorna:

 1. Personnummer: 
 2. Anläggnings ID (18-siffrig kod som hittas på elräkningen / huvudcentralen): 
 3. Mätarnummer (hittas på mätarskåpet / huvudcentralen): 
 4. Fastighetsbeteckning: 
 5. Typ av fastighet (villa / ekonomibyggnad / jordbruksfastighet): 
 6. Taktyp (tegel, TRP, falsad plåt, vanlig plåt, takpapp, eternit): 
 7. Om plåttak, är det spikat, skruvat eller vet ej: 
 8. Ligger det råspont under pannorna/plåten?: 
 9. Nätägare: 
 10. Elbolag: 
 11. Storlek huvudsäkring: 
 12. Mätarplacering (inne/ute, vilken sida av huset): 
 13. Vart ska växelriktare placeras? ( Inomhus, utomhus eller garage / carport, ( Det behövs följande utrymme för växelriktaren. Längd 122,5 cm x bredd 117 cm x djup 126,2 cm. Detta för att garanti ska gälla. )
 14. Kan växelriktare placeras inom 10 meter från elcentral: 
 15. Ska växelriktare kopplas in i huvudcentral eller undercentral: 
 16. Finns det god internetuppkoppling till tilltänkt plats där växelriktaren ska sitta? 
Bilder: 2-3 bilder på taket och fastigheten längre ifrån så man ser omgivningen, detta för att veta hur vi ska planera ställningsbygge. Sen behöver vi även 1-2 bilder på din elcentral/mätarskåp.
Mått: Dubbelkolla gärna dessa en ytterligare gång då vi använder detta till projekteringen och vind/snö-last beräkningen för ditt tak:
 1. Längd:
 2. Bredd:
 3. Höjd till takfot:
 4. Andra mått på eventuella hinder t.ex takfönster:
 5. Taklutning:

En ALP blankett är en komplettering om anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet. Den ska signeras av både elinstallationsföretaget samt av innehavaren av solcellsanläggningen. Vi får den från installatören och mailar den till kunden och ber sen kunden maila tillbaka den efter att han/hon signerat den. Det går bra att ta en bild på den om man inte har en scanner. Dock om man väljer att fota, se till att hela bladet är med i bilden och att texten är läsbar i fotot.

Ett installationsmedgivande innebär att vi skickar in en föranmälan till din nätägare som sedan ger oss ett OK att installera en solcellsanläggning.

Det kan variera från att detta tar någon vecka till månader. Vanligtvis så tar det ett 1-3 veckor.

Vi skickar ut paneler till dig så att de är framme hos dig några dagar innan installation. Under processen får du som kund ett tracking ID från fraktbolaget så du kan följa din order. Fraktbolaget kommer ställa det på din uppfart, gräsmatta eller annan passande yta inom tomtgräns.

När det kommer till materialleverans så varierar det baserat på vart i landet man bor. Ibland tar installatören med sig det men, i vissa fall så skickas även denna leverans ut till dig som kund några dagar innan installationen. Du får likt med leveransen av panelerna en avisering från åkeriet så att du får reda på när leveransen sker.

Efter du har signerat ett avtal hos oss behöver du i stort sett inte göra någonting. Vi sköter hela processen åt dig.

Det som kan vara bra att veta är att om din växelriktare ska installeras inomhus så kommer installatörerna behöva ha åtkomst till huset när installationen görs. Och ni väljer själva om ni vill vara hemma då under installationen eller om ni lämnar en nyckel till huset.

Men utöver detta så behöver ni inte göra någonting efter vi har signerat ett avtal och vi har fått in dem uppgifterna som behövs för att göra föranmälan.

Man behöver internetuppkoppling av tre anledningar. Den första anledningen är för att elektrikern ska kunna driftsätta anläggningen mao se att anläggningen fungerar. Den andra anledningen till att man behöver internetuppkoppling är för att växelriktaren ska kunna kommunicera med mjukvaran som du har i telefonen eller i datorn så att du därifrån kan följa din produktion. Den tredje och sista anledningen är att ifall man behöver felsöka anläggningen så behöver supporten att växelriktaren är uppkopplad för att de ska kunna söka /hitta anläggningen och då kunna felsöka för att se om det eventuellt är något som behöver åtgärdas.

När anläggningen är klar och driftsatt skickar installatören in färdiganmälan till din nätägare. Om man behöver byta elmätare kommer nätägaren kontakta dig för att meddela om när de tänkt komma till dig och byta elmätaren. Varken BraEL eller installatören har denna kontakt utan denna kontakt sker mellan nätägaren och kunden (dig).

Om du tycker att det tar tid eller är nyfiken på hur de ligger till i ditt ärende kan du ringa din nätägare och genom att uppge ditt personnummer kan de söka upp ditt ärende och berätta hur det ligger till med ditt ärende.

Anläggningen ska inte sättas igång förrän du fått besked om det ska bytas elmätare eller inte och ska elmätaren bytas ska anläggningen inte sättas igång förrän det är gjort.

Solceller - Hur fungerar det?

Vi har skrivit en väldigt bra guide kring hur man ska tänka vid valet av solpanel.

Klicka här för att komma till vår guide.

En växelriktare är en komponent som omvandlar likström till växelström. Dina paneler producerar likström som måste omvandlas till växelström för att kunna användas i ett vanligt hushåll.

Växelriktaren är lika stor som en stationär dator ungefär, och den hängs oftast på väggen bredvid ens elcentral. Det går även att hänga den på fasaden utomhus om ens elcentral är placerad i ett rum där man inte vill ha växelriktaren.

Den låter ungefär som ett kylskåp, så det rekommenderas att ha den i ett elrum, garage, tvättstuga eller ute på fasaden.

Optimerare är en komponent som sätts på en solpanel för att parallelkoppla den från resten av panelerna.

Tänk dig solcellsanläggningen som en julgransbelysning, släcks en lampa så släcks alla lampor. Alla solpaneler är seriekopplade, hamnar en panel i skugga så påverkar det alla paneler i anläggningen, och det blir som att alla paneler hamnar i skugga.

Alltså så hjälper optimerare tack vare parallellkopplingen om man har skugga på sitt tak. Har man t.ex. ett träd eller en flaggstång som man vet skuggar taket större delar av dagen, men inte alla solpaneler samtidigt, så kan det vara vettigt att ordna en anläggning som är fullt optimerad. Alltså optimerare på varje solpanel.

Men har man inte skugga på sitt tak, eller att den skuggan man har på taket är heltäckande så är optimerare onödigt. Då blir det istället en extra kostnad och extra komponenter som kan löpa risk att gå sönder under de 30-35 åren som anläggningen ska vara aktiv.

En smartmeter är en elektronisk enhet som registrerar information som förbrukning av elektrisk energi, spänningsnivåer, ström och effektfaktor. Den kommunicerar informationen till konsumenten för större tydlighet i förbrukningsbeteendet och el-leverantörer för systemövervakning och kundfakturering.

Smartmetern registrerar vanligtvis energi nära realtid och rapporterar regelbundet korta intervaller under dagen. En smartmeter krävs för att man ska kunna följa och se hela sin produktion.

Det som krävs för att ha en smartmätare är internetuppkoppling där växelriktaren ska sitta. Finns inte det, baserat på omständigheterna dvs vart växelriktaren sitter kontra vart solcellsanläggningen är installerad, kan det antingen behöva grävas ned en nätverkskabel vilket är något kunden själv måste göra innan installation alternativt att man lägger till en router. 

Felsökning & Underhåll

Mätarbytet utförs av din nätägare efter att vi är klara med installationen och elektrikern har gjort ett drifttest.

Elektrikern skickar in en färdiganmälan och därefter börjar handläggningstiden innan mätarbytet utförs, det kan variera från 1-2 veckor. Tar det längre tid så beror det oftast på att mätaren behöver beställas.

Rekommendationen är att inte göra detta då det kan uppstå oförutsedda kostnader. Invänta ditt mätarbyte innan du slår igång din anläggning. 

Om du byter lösenord på din router efter du har installerat din solcellsanläggning så kan du behöva gå in på Fusion Solar applikationen där du följer upp din produktion.

Där ska du kunna ändra lösenordet som används för att koppla upp på din  router och då skriver du in ditt nya lösenord.

Har du glömt ditt lösenord så kan du återställa det genom att gå in på appen Fusion Solar klicka på “Nytt lösenord”.

Om ni har problem med er växelriktare ska ni maila supporten: contact@fronius.com. I mailet ska ni uppge information om er växelriktare vilket är serienummer/ID nummer på växelriktaren. Detta för att supporten ska kunna börja felsöka. Utöver serienummer/ID nummer skiva även om det dykt upp några felkoder.

Supporten kommer sedan göra en felsökning och återkomma till er med åtgärder. Utifrån vad det är för åtgärder som supporten meddelar er kontakta oss så ska vi se till att hjälpa er.

Om Wifi dongel blinkar rött betyder det att växelriktaren har slutat kommunicera med applikationen. Det kan bero på att man har bytt wifi lösenord, router eller att den tappat kopplingen på grund av någon annan teknisk anledning. Om du stöter på det problemet med din växelriktare rekommenderar vi att du laddar ner detta dokument och följer anvisningarna.

Ett annat vanligt problem är att ens anläggning inte har ett tillräckligt stark wifi eller att täckningen är ostabil. Det märks oftast de närmaste dagarna - veckorna efter installation. Det vill säga om wifi dongeln växlar mellan att lysa fast grönt och blinka rött under en period kan du behöva byta internetuppkoppling. Du kan undersöka själv om ditt internetuppkoppling är svagt vid din växelriktare genom att stå med din mobil uppkopplat till samma wifi bredvid växelriktaren. Om internetuppkopplingen är långsam för mobilen är den det också för växelriktaren.

OBS. Det betyder inte att om internetkopplingen är snabb för mobilen att den också är det för växelriktaren, då växelriktaren kräver en starkare  uppkoppling än mobil.

Eller

Om din Wifi dongle lyser rött behövs det att du gör en mjukvaruuppdatering. Det gör du genom att kontakta Huawei supporten antingen genom att maila deras support: Mail eller ringa: +80 03 38 88 888 och ange ditt SN nummer som du finner på din växelriktare och förklara att din wifi dongle lyser rött och att du vill att de uppdaterar din mjukvara

Om din anläggning beter sig annorlunda än förväntat, t.ex. att den producerar mindre effekt än väntat eller att den stänger av sig när den producerar upp till viss nivå, ber vi dig att kontakta Huawei-support för att de ska utföra en felsökning av din anläggning. Kom ihåg att nämna ditt växelriktarnummer som hittas på klisterlappen på växelriktaren. Numret börjar med: SN:....................

Deras Email är:  eu_inverter_support@huawei.com

Du kan kopiera och skicka denna text:

Hi! My plants is not working properly, could you help me to find out what the problem is? 
Please download my logfiles and analyze the data.
My inverternumber is SN: ..............................

Thank you!

Best regards,
(DITT NAMN)

Entreprenad & Juridik

När privatpersoner beställer ett byggnadsarbete som en total- eller generalentreprenör gäller särskilda regler enligt konsument­tjänstlagen.

Det innebär att byggherrens arbetsmilj­öansvar automatiskt övertas av den entreprenör som gör arbetet, om inte annat finns avtalat.

Så du som fastighetsägare är byggherre, men arbetsmiljöansvaret överförs automatiskt till entreprenören.

Alla våra montörer och installatörer är försäkrade, om en olycka skulle ske på arbetsplatsen så har du som kund inget ansvar för det. Vi har hittills aldrig varit med om att en montör eller installatör har skadat sig grovt på arbetsplatsen, vi är väldigt försiktiga och måna om våra kollegors välmående.

För nästan alla fastigheter krävs inget bygglov. Det brukar grunda sig i 2 anledningar till om man behöver bygglov, det ena är om ens hus är kultur-märkt, eller om ens fastighet ingår i en detaljplan från kommunen.

Du kan alltid hitta din kommuns detaljplan på kommunens egna hemsida. Är du osäker så kan du kontakta din kommun. Men har du inte ett kultur-märkt hus och du inte tillhör någon detaljplan så behöver du i regel inte bygglov.

Detta förutsätter att panelerna monteras längs takets naturliga lutning. Vill du sätta t.ex. lutande ställningar på taket så krävs bygglov, detta är dock väldigt ovanligt att man gör.

Övriga frågor

Regeringen har meddelat att nya ROT-avdraget för solceller kommer ligga på 15%. Detta kommer dras av direkt på fakturan, och det är ingenting du som kund behöver ansöka om.

För laddboxar och batterilösningar är bidraget 50%.

Maximalt kan man få 50 000 kr avdrag totalt varje år. Så du kan i praktiken installera din solcellsanläggning i år och få ett avdrag på t.ex. 35 000 kr (15%). Och sedan nästa år köpa ett batteri och få 40 000 kr (50%) i avdrag.

Man behöver internetuppkoppling av tre anledningar. Den första anledningen är för att elektrikern ska kunna driftsätta anläggningen mao se att anläggningen fungerar. Den andra anledningen till att man behöver internetuppkoppling är för att växelriktaren ska kunna kommunicera med mjukvaran som du har i telefonen eller i datorn så att du därifrån kan följa din produktion. Den tredje och sista anledningen är att ifall man behöver felsöka anläggningen så behöver supporten att växelriktaren är uppkopplad för att de ska kunna söka /hitta anläggningen och då kunna felsöka för att se om det eventuellt är något som behöver åtgärdas.

När du kontaktar din support se då till att du har SN numret för din växelriktare nära till hands. Det finner du på klisterlappen som sitter fäst på din växelriktare. Detta behöver supporten oavsett anledning till varför du hör av dig då detta nummer är serienumret för just din växelriktare och det behöver de för att kunna hitta den. Om ni mailar är det även alltid bra att skicka med bilder som klargör den frågeställning som ni har.

Yellow Bold Hiring Facebook Post (1)

Fusion Solar

I Huawei's uppdatering har tyvärr flera solfarmare haft problem att logga in. Det beror på att Huawei har gjort en miss när de har flyttat alla anläggningar till en ny server. De som tidigare var tilldelade som ägare av sin anläggning är tyvärr inte det längre. 

Viktigt att påpeka att anläggningen är fortfarande kvar och producerar som vanligt, därmed är ingen data förändrad. Eftersom ni är ägare av anläggningen är det endast ni som har befogenhet att önska ändringar i appen av Huawei. 

Därmed rekommenderar vi er att mejla Huawei och be dem att lägga till er som ägare över anläggningen igen. Skriv i mejlet vilken email ni vill ha kopplad till anläggningen och vilken anläggning det gäller genom att skriva SN:numret.

T.ex:

Hi,I can't log into my plant on fusion solar.

My email is: Sol*****@gmail.com

My SNnumber is: HV********

Best regards, (Namn)

Ladda ner här

Gällande appen så är det många som har problem med just nu. Anledning är att deras servrar har blivit överbelastat på grund av ökat antal anläggningar, vilket har lett till att appen blivit svår att logga in på och är allmänt långsam. De ska komma ut med en ny uppdaterad version i slutet av April som ska lösa detta problem för Android. Tyvärr inte för iPhone med anledning att Huawei inte har hittat en överenskommelse med apple.

Om du har apple, kan du prova att logga in här på datorn istället.

All information du söker finns nu i Fusion Solar Manualen. Fr.o.m. sidan 13 står det hur man Ladda ner den nya appen samt information kring integrering och användning av applikationen.

Manual

Tigo optimerare är kompatibla med Huaweiväxelriktare och fungerar precis som de ska.

Dock är de inte kompatibla med Fusion Solar vilket betyder att om man har Fusion Solar kan man inte se sina optimerare i appen.

Detta betyder dock inte att de inte fungerar utan det är bara att de inte är synliga i appen.

Om man har glömt sitt lösenord till sitt fusion solar konto eller att man inte kan logga in, kan man försöka byta lösenord genom att trycka på glömt lösenord.För att byta lösenord, tryck på glömt lösenord. Det vill säga "låset med ett frågetecken på högersida". Vänligen se bild nedan. Följ stegen därefter som visas.Om det inte löser sig ber vi er att kontakta Huawei support där du förklarar ditt ärende på engelska.Du kan antingen ringa dem på: +80 03 38 88 888
Eller mejla dem på: Se nedan för ett förslag på hur du kan utforma ditt mejl till Huawei-supporten. Du kan kopiera texten och klistra in det i ett mejl som du skickar till Huawei. Vänligen kom ihåg att du måste lägga till ditt serienummer på växelriktaren, du hittar det på klisterlappen på din växelriktare, numret börjar med SN:......................

Mejlförslag till Huawei 

Hi,I cannot log into my account. I have already tried to change my password through pressing on the "forgot password" - botton, but I still cannot log into my account. Can you please help me?My inverternumber is SN: (Fyll i numret här)Best Regards,
(Ditt namn)

 

Det är möjligt att lägga till flera användare för varje anläggning. Följ instruktionerna nedan:Instruktion
Gå in på fusion solar och följ de nio stegen som är beskrivna nedanför denna text.

(Förtydligande på steg nr.  4 fyll i informationen om den nya användaren, där pilarna pekar. Steg nr. 7 Välj anläggning och markera den anläggning där den nya användaren ska kunna se vid inloggning. ) 

Om det inte löser sig ber vi er att kontakta Huawei support där du förklarar ditt ärende på engelska.

Du kan antingen ringa dem på: +80 03 38 88 888
Eller mejla dem på:

Frågor om solceller

Kontaktuppgifter till support för våra produkter

När du kontaktar din support se då till att du har SN numret för din växelriktare nära till hands. Det finner du på klisterlappen som sitter fäst på din växelriktare. Detta behöver supporten oavsett anledning till varför du hör av dig då detta nummer är serienumret för just din växelriktare och det behöver de för att kunna hitta den. Om ni mailar är det även alltid bra att skicka med bilder som klargör den frågeställning som ni har.

Huawei - Fusion Solar

eu_inverter_support@huawei.com

Nummer: +80 03 38 88 888
(Supporten är på engelska)

Fronius

Felsökning Ferroamp

Felsökning Fronius

Felsökning Solaredge