fbpx

Trygghetsavtal med Brael.se

Varför behövs ett serviceavtal?

1

Det finns flera typer av fel som kan uppstå  på en solcellsanläggning som kan påverka produktion eller utgöra en säkerhetsrisk. Så förutom att reagera på alarm och avvikelser måste man även arbeta proaktivt och förebyggande.

Ett urval av brister som kan uppstå

 • Panelskador som uppstått till exempel på grund av fabriksfel eller transportskador.
 • Elfel i kablage eller växelriktare.
 • Defekta stativ, rost och vindpåverkan på montagematerialet.
 • Olika felmeddelanden och varningssignaler från växelriktaren.

Ingår inte utbyte av produkter utan ett serviceavtal?

Vi har ännu inte sett att någon annan aktör erbjuder gratis utbyte på en produkt under hela garantitiden om den går sönder av ett produktfel. Det vill säga att om dina paneler eller växelriktare skulle gå sönder på grund av ett produktfel, så kommer du få en ny produkt med hjälp av produktgarantin. Men sen kommer du som kund behöva betala för att någon ska montera upp panelen eller koppla in växelriktaren.

Hur fungerar den?

Vad är skillnaden på Trygghetsavtal och Installationsgaranti?

I stort sett alla solcellsleverantörer inklusive Brael.se ger ut en installationsgaranti, oftast är denna 5-10 år. Detta innebär bland annat att om någon produkt går sönder på grund av en felaktig installation så hjälper solcellsleverantören dig att ersätta produkten och byta ut den. 

Men, om växelriktaren går sönder av ett fabriksfel efter 3 år så kommer du inte kunna använda installationsgaranti. Då är det istället produktgarantin man använder, och den garantin ersätter endast att du får en ny växelriktare, men inkoppling av växelriktaren måste du betala för själv. Dock, om du är ansluten till vårt trygghetsavtal så ingår allt detta.

Utöver gratis utbyte av hårdvara så ingår även mycket annat i vårt trygghetsavtal. Du får systemövervakning och diagnostik där vi som företag håller koll på att din anläggning producerar optimalt. Du som kund behöver inte oroa dig över att du inte får ut maximal produktion, vi ser till att övervaka och åtgärda problem som kan uppstå.

Exempel när produktgarantier används

Om din växelriktare slutar fungera efter 3 år på grund av ett fabriksfel eller något annat internt fel i växelriktaren så kommer produktgarantin på din växelriktare användas. Det betyder att du som kund kommer få en ny växelriktare skickad till dig, dock så kommer du själv behöva bekosta installation av den nya växelriktaren . Felet har alltså inte uppstått på grund av att installatören har gjort något fel, därför går det inte att utnyttja installationsgarantin.

Exempel när installationsgarantin används

Om din växelriktare slutar fungera efter 3 år på grund av att den helt plötsligt tappar fäste mot fasaden där den sitter och den ramlar ner i backen och går sönder så går detta på installationsgarantin. Och då täcker installationsgarantin både en ny växelriktare till dig men även inkoppling av den nya växelriktaren. Felet har uppstått på grund av att installatören har gjort en miss i installationen och därför kan man utnyttja installationsgarantin.

Vad ingår?​

Systemövervakning
Hur vet man om ens anläggning har gått sönder? Vi övervakar och åtgärdar problem vid driftstopp eller felmeddelande från systemet.

Fritt utbyte av hårdvara under garantitid
Det här är den mest efterlängtade delen från branschens kunder. Du kan inte inte hos någon annan få ett kostnadsfria byten av paneler, optimerare, växelriktare m.m under hela garantiperioden.

Systemdiagnostik
För att få ett kvitto på att din anläggning producerar det den ska så får du en årlig sammanställning och utvärdering av prestandan i systemet. Här kollar vi även att din produktion ligger i linje med vår produktionsgaranti.

Prioriterad Telefon- och mailsupport

Du kommer få tillgång till en prioriterad växel och mejladress där du kan kontakta oss för bland annat:

 • allmänna frågor om din anläggning
 • om någonting har gått sönder
 • för garantiärenden
 • för att felsöka anläggningen

Du kommer få ett inlogg till en support-portal där du har tillgång till direktnumret och mejladressen till din egna tilldelade servicesupport.

Det kommer även finnas mycket information om vanliga frågor och även ett forum där våra Serviceavtalskunder kommer kunna skriva om sin anläggning och dela sin erfarenheter och kunskaper.
produktionsgaranti på solpaneler

Känn dig säker efter installationen

Vi var först i branschen när vi lanserade vår högt uppskattad produktionsgaranti. Och nu är vi först med att lansera solcellsbranschen första service och supportavtal.

Vad händer om en panel går sönder? Vad gör man om kablar hänger löst under panelerna? Vart ringer jag om jag får problem eller har frågor om min anläggning?

Det är dem vanligaste frågorna branschens kunder har efter man fått sin anläggning installerad. Vi ser efterfrågan och anpassar oss därefter, självklart ska du som kund känna dig trygg och få hjälp efter installationen är klar.

Montageservice för endast 899 kr

Som kund i trygghetsavtalet har du även möjlighet att få ett fysiskt platsbesök där en montör kommer ut och kollar anläggningens fysiska tillstånd. Detta kan vara bra att göra ca var femte år, beroende på hur tuffa väderförhållandena har varit.

I den fysiska kontrollen ingår följande

 • Rengöring av anläggning
 • Åtdragning av klämmor
 • Kontroll av kablar
 • Kontroll av genomföringar

För andra kunder utanför trygghetsavtalet kostar detta 3 000 kr, men för våra trygghetskunder kostar det endast 899 kr.

Villkor och förutsättningar

Villkor och förutsättningar

Trygghetsavtalet tecknas i fördel tillsammans med din solcellsinstallation. Dock det går även att teckna sig för trygghetsavtalet på en befintlig solcellsanläggning som redan är installerad.

Avtalet är på 12 månader och förlängs med 12 månader åt gången.

Månadskostnad: 139 kr / mån

Skulle du vilja säga upp avtalet går det att göra när som helst, meddela oss minst 1 månad innan det ska förlängas så avslutas avtalet på nästkommande förlängningsperiod.

Installera Solceller

Har ni planer på att installera solceller? Vi på Brael.se säljer, projekterar och installerar solpaneler och solcellssystem från Gävle och söderut i landet.

Kontakta oss för vidare information om solcellsinstallation.